ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ


Внимание

Изделията са сертифицирани по ISO9001

Стъпки при съхранението и монтирането на вратата и рамката:

1. Правилно съхранение:

Преди монтирането, вратата и рамката следва да бъдат съхранявани на хоризонтална повърхност. Не трябва да бъдат съхранявани под наклон продължително време. Не бива да се оставят тежки неща върху тях продължително време.

2. Среда за съхранение:

Преди инсталацията, пакета трябва да се отвори един ден напред, за да се адаптира към местните температура и влажност. Стаята трябва да е суха и вентилирана. Забранено е да се съхранява заедно с разтворители или други летливи вещества.

3. Внимателно преместване:

Стоките са покрити с лак и трябва да се избягват допира с остри и твърди или тежки неща, за да не се повредят повърхностите.

4. Забранени неща:

(1) Разтворител или летливи лепила не може да се използват за инсталиране на стоките!!! Разтворител или летливи лепила не трябва да се поставят на повърхността на плочите или корнизите!!!

(2) Дъски или корнизи не може да се инсталират на много влажна стена!!!

Инструкция за използване на вратата и рамката:

1. Избягвайте продължителното излагането на пряка слънчева светлина.

2. Да не се съхранява при висока влажност на околната среда и да не се потапя във вода. (Пластмасовата рамка е изключение)

3. Използвайте мека кърпа, за да премахнете петна по повърхността. Ако е много замърсена, можете да използвате препарат или паста за зъби или специфични препарати за мебели. След отстраняване на петната, подсушете веднага. Забранено е почистването с твърди и абразивни предмети.

4. Могат да се полират с восък.

5. Стоките могат да бъдат използвани само във вътрешни помещения.Начална страница